REJS PO KANALE AUGUSTOWSKIM

Czas rejsu ok. 60 minut Cena: 43 zł/os.

Rzeka Netta – Śluza Augustów – Kanał Augustowski – Powrót tą samą trasą

Rzeka Netta to ruchliwy szlak, podzielony na odcinek miejski oraz część pozwalającą nawiązać kontakt z naturą i podziwiać piękno dzikiej przyrody. Odcinek miejski kipi aktywnością ludzką. Prowadzi wzdłuż nabrzeżnych bulwarów, zaś płynąc nim, niejednokrotnie jest się świadkiem różnego typu zawodów sportowych rozgrywanych na wodzie. Na znacznej części swojej długości rzeka została wyregulowana, tworząc część Kanału Augustowskiego. Wypływając z jeziora Sajno, zmierza do Biebrzy, stając się trasą prowadzącą od cywilizacji wprost do natury w jej czystej nieskażonej postaci.

Śluza Augustowska. Piąta śluza na Kanale Augustowskim od strony Biebrzy. Powstała w latach 1825 – 1826 pod kierownictwem porucznika Konstantego Jodko. W 1944 śluzę wysadziły wycofujące się oddziały niemieckie. Odbudowana w latach 1947 – 1948 według zupełnie nowych projektów okazała się mniej sprawna od XIX-wiecznego oryginału (czas śluzowania wydłużył się o 7 minut). Obok śluzy znajduje się strażnica z 1832 roku.

Kanał Augustowski to unikalne na Europejską skalę zjawisko. Stanowi równocześnie zabytek historii, inżynierii i natury. Zbudowany w latach 1825 – 1839 w reakcji na wojnę handlową z Prusami, tworzy szlak łączący dwanaście jezior. Łączna długość kanału wynosi 101,2 km. Tworzy go osiemnaście śluz, czterdzieści pięć kilometrów przekopów, trzydzieści pięć kilometrów uregulowanych rzek oraz dwadzieścia dwa kilometry jezior. Zlokalizowany na terenie jednego z największych kompleksów leśnych Europy stanowi atrakcje, przyciągającą ogromne ilości turystów, szukających kontaktu z dziką naturą. W przylegających do kanału rezerwatach (Kalejty, Dolina Rospudy, park Biebrzański) spotkać można ponad czterdzieści gatunków ssaków, wśród nich zaś sarny, jelenie, łosie rysie czy bobry. Stanowi również ostoję ptactwa, w tym gatunków tak rzadkich orzeł bielik, orzeł krzykliwy, kormorany czy żurawie.